Termin zgloszen

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że dzisiaj o 24:00 upływa termin zgloszeń do 6 Rajdu 1001 Jezior. Termin upływa zarówno dla zawodników w RO i uczestników w SKJS